מיקרומטר, Moore & Wright , Sheffield Eng, 965m

המיקרומטר Moore & Wright 965m עשוי מתכת . בסיסו של מיקרומטר בצורת האות C, בקצהו העליון סדן נייח, בקצה אחר ציר שנע פנימה או החוצה דרך הקצה השני של מסגרת הC . הסַדָן פועל כנקודת אחיזה אחת למדידת עצמים. זו נקודת מדידה החזקה והיצבה של מיקרומטר.

ציר ארוך גלילי אשר מותקן דרך כל שאר החלקים וזז בעזרת מחגר שבקצהו התחתון כאשר אנו מסובבים את המחגר עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, הציר מחליק החוצה או פנימה כדי להתאים אותו למדידת גודל האובייקט שנמצא כרגע בין הסדן לבין הציר. בחלק התחתון של ה C"" יש טבעת המשמשת לנעילת הציר כך שבשעת המדידה הציר לא ישנה את מצבו.

 

בחלק התחתון מעל הציר יש סקלות למדידת עובי האוביקט הנמדד ביחידות מידה שונות.

עודכן: 2023-12-24
מיקרומטר Moore & Wright , Sheffield Eng 965m
מיקרומטר Moore & Wright , Sheffield Eng 965m
מפתח הרווח יותר גדול