אודותינו

האוסף מופעל על ידי עמותה ציבורית ומכיל טרקטורים וכלי חקלאות ממונעים ונרתמים. כלים אלו מוצגים לציבור במושב עין ורד אשר בגוש יישובי תל מונד שבשרון. העמותה עוסקת באיסוף, שיקום ובגיוס המשאבים הדרושים להצלת הכלים ופועלת לתפעול שוטף ולהקמת בית לאוסף כמקום של קבע לאוסף לאומי.

בארצנו מספר אספנים של טרקטורים וציוד חקלאי ישן. כולם משוגעים לדבר ומשקיעים ממרצם ומהונם כדי לרכוש את הציוד לשקמו להנאתם והנאת סביבתם. אחד מהם הוא ארז מילשטיין חקלאי ממושב עין ורד,שהאוסף הפרטי שלו היווה גרעין לאוסף הציבורי הגדול מסוגו בארץ. באוסף כלי חקלאות ממונעים, כלים רתומים וטרקטורים מראשית המאה הקודמת, כאלה ששימשו את חקלאי הארץ מראשית ההתיישבות העברית החדשה בה. מאז עזב ארז מילשטיין את החקלאות הצרופה, החל לאסוף כלי אחר כלי, חלק ועוד חלק עד שהכיר וחשף את המסתתר בערוצי נופי ונחלי הארץ. ארז מאתר הופך ונובר בגרוטאות הארץ בכל מושבותיה הוותיקות, מושביה וקיבוציה, אוגר אוסף מכובד לטובת הציבור כולו.

בעשור שנים, מצליחים ארז וחבריו להציל מהשמדה ולצבור אוסף הכולל למעלה ממאה כלים ממונעים ועשרות כלים רתומים במצב נסיעה ובשלבי שיחזור שונים. הוקמה עמותה ציבורית כמלכ"ר ליצירת מקורות מימון להקמת בית לאוסף בו יבקרו צעירי הארץ לדורותיהם ומבקרים מהעולם. עמי כץ מרמת השרון, מכונאי וקיבוצניק בצעירותו, חובב טרקטורים ואספן בעצמו הוזמן ושמח לצרף את אוספו הפרטי הקטן.

בשנת 2002 מונה רפי רמון כמנכ״ל ״אוסף הטרקטורים״ (עד 2015). רפי, לשעבר יו״ר ומנכ״ל אגריטך, פעל להקמת העמותה הנוכחית. בישיבת ההקמה השתתפו: חברי ההנהלה רפאל איתן ז״ל, יצחק ישועה ז״ל ראש מועצת לב השרון, ארז מילשטיין, עמי כץ, רפי רמון מנכ״ל. הפעילות הראשונה כעמותה הסכם להקמת המוזיאון בבית הספר החקלאי מקווה ישראל שנחתם על ידי הנהלת העמותה ויו״ר הדירקטוריון והנהלת מקווה ישראל מר ניסים זווילי. שיתוף פעולה זה עדיין לא התממש. מאוחר יותר הצטרף גם יאיר מיש, אספן ותיק, שחיפש אכסניה למאות פריטים שעיקרם כלי עבודה ומוצרים של בעלי מלאכה וכינה את אוספו ״אגרון״. נרתמו גורמים, אישים ואנשים מרחבי הארץ המתנדבים להשקיע ממרצם ויכולתם לעסוק במרץ, בהצלה בשיקום ושחזור כלים ובהקמת "בית" לאוסף הענק והייחודי הזה. בחזונם, אוסף לאומי מפואר המוצג להנצחת העבר החקלאי.

לצורך קידום החזון הוקמה ב 6 לחודש פברואר 2003 (ד' באדר א' התשס"ג),
עמותה (מס' 580403111) בשם: מוזיאון (פרטי) לב השרון לתולדות הטרקטור, המיכון החקלאי והמרחב הכפרי.
מטרותיה העיקריות הן:

להפעיל, לתחזק ולהקים בית בו יאספו הכלים החקלאיים לרבות אחזקתם ורכישת כלים התואמים את מטרות העמותה. לקיים כל פעילות הנוגעת בהצגת הכלים החקלאיים. באחזקתם ובשמירה עליהם. לשמר את המסורת החקלאית.

דירקטוריון
דוד וודובוז; אברהם ננטל; אמוץ חצרוני; לביא זמיר; ארז מילשטיין; אפי שטנצלר (יו״ר)
הנהלה
דוד וודובוז (מנכ״ל); ארז מילשטיין; זמה זמיר (גזבר); איציק מרקדו; דורון פוקס; רפי סקופ; עמי כץ; יואב פורת; יאיר מיש;
ועדת ביקורת
בצלאל מגן; ברוך גוטשטט; רמי דור
יעוץ משפטי
עו״ד אריה חייקין
הנהלת חשבונות
רו״ח מיגל אלחנטי