בנושאי האתר אנא כתבו אל
טלפון 09-9792960
פקס 09-7961097
ארז מילשטיין - אספן ומייסד

תרומות לתמיכה בפעילות ומטרות המוזיאון נא להעביר אל:
בנק לאומי סניף תל מונד מס 835
חשבון מס 172000/84 על שם מוזיאון לב השרון לתולדות הטרקטור והמיכון החקלאי