טלפון 09-9792960
דוא״ל tractor.museum@gmail.com

תרומות לתמיכה בפעילות ומטרות המוזיאון נא להעביר אל:
בנק לאומי סניף מס 648
חשבון מס 108500/63 על שם מוזיאון לב השרון לתולדות הטרקטור והמיכון החקלאי