מכונת כתיבה, Mercedes Buromaschinen, Selecta

מכונת כתיבה Mercedes Selekta, יוצרה בסביבות 1938, על ידי Mercedes Buromaschinen Werke AG, ברלין, גרמניה.

זוהי מכונה ניידת שהייתה ארוזה בתיבת עץ כאן נשאר רק בסיס התיבה. המכונה העשויה ממתכת לכה שחורה מבריקה. יש לה מקלדת בגרמניה המורכבת מארבע שורות ומקש Shift כפול משני צידי המקלדת מסומנים ב "UM", בנוסף 9 מספרים ועוד מקשי עזר.

משני צידי מניפת האותיות מופיע בראשי תיבות בתוך מעוין האותיות "MB" שהן ראשי תיבות שם המכונה. משני צידי מניפת האותיות יש תאים לגלגלי סרט הדיו כיסויי התאים מחליקים לצדדים לפתיחה. הניר מוכנס מאחורי הגליל העליון ומקודם ע"י גלגול הגליל באמצעות הגלגלים שמשני צידי הגליל.

עודכן: 2023-12-17
מכונת כתיבה Mercedes Buromaschinen Selecta