פורשה, סטנדרד, 1958, רישפון

עם המקצרה המקרית.
מנוע 2 בוכנות משנת 1959.
שימש את משפ' גולדשטיין ברישפון לקציר ירק לרפת.
שופץ על ידי מוטי גולדשטיין מעין ורד.

ראה מאמר "אודות הפרדוקס היהודי של פורשה" במדור מאמרים 

עודכן: 2021-04-29
פורשה סטנדרד