פורשה, סטנדרד, 1958, רשפון

עם המקצרה המקרית.
מנוע 2 בוכנות משנת 1959.
שימש את משפ' גולדשטיין ברישפון לקציר ירק לרפת.
נמכר לנחלים משם הגיע למוזיאון

ראה מאמר "הפרדוקס היהודי של פורשה " במדור מאמרים 

עודכן: 2023-02-07
 פורשה סטנדרד