פורשה, 108, 1959, עין ורד

שנת 1959

דגם ארוך
שימש את משפ' שרוני בעין ורד לעבודות פלחה במשק בינוני

 נרכש מחן כהן, חרות

ראה מאמר אודות "הפרדוקס היהודי של פורשה" במדור מאמרים

עודכן: 2021-05-08
פורשה 108
פורשה 108