פורשה, 108, 1959, עין ורד

הפורשה גוניור הטרקטור הראשון שהתחיל את השריטה שהפכה למוזיאון.
שנת 1959 דגם ארוך
שימש את משפחת שרוני בעין ורד לעבודות פלחה במשק בינוני

נרכש מחן כהן, חרות

ראה מאמר אודות "הפרדוקס היהודי של פורשה" במדור מאמרים

עודכן: 2022-02-28
 פורשה 108
 פורשה 108