מכונה לאסיף אגוזי פקאן

מכונה לאסיף אגוזי פקאן באדמות כבדות בשיטת "המסוע ההפוך"פיתוח מכון וולקני. הגיעה מקיבוץ מעברות.