קדמה, מחרשה לחריש עמוק מגרופית אחת

תוצרת ביח"ר קדמה תל אביב.

הובאה למוזיאון מחוברת לטרקטור קטרפילר D8 מכפר ורבורג.

עודכן: 2021-03-30