מפורר רגבים

מפורר רגבים 3 נקודות 1955 ארה"ב . תרות משפחת שמעוני בלפוריה.

שימש לפורר קרום של רגבי אדמה שהפכו  להיות קשים לאחר גשם.

עודכן: 2021-03-24