פרגוסון, מחרשה 2 מגרופיות, 1949, עין ורד, זקוק לשיפוץ