מגירוס, מגירוס־דוייטש, עכו, תקין

כבאית סולם 

לזכר אדר ברסנו החלל הראשון בצוק איתן בנו של גיל ברסנו מפקד תחנת כיבוי עכו.

תרומת סיג תעשיות בע״מ

עודכן: 2021-02-01