קלטרת, 1925, זקוק לשיפוץ

במקור מזרעה משנות העשרים, הוסבה להיות קולטיבטור.
תרומת בילהה ואורי שרפמן מיבנאל
עודכן: 2021-03-01