שיניצקי, מיכל תערובת, 1950, אבן יהודה, זקוק לשיפוץ