אינטרנשיונל, מחרשת דיסק, 1950, בלפוריה, זקוק לשיפוץ