פורדסון, מיג'ור 4x2, 1957, תקין

אחד הטרקטורים המובילים בבניית החקלאות בקיבוצי א"י מאמצע שנות החמישים ועד תחילת שנות השמונים

עודכן: 2020-10-11