המבר, סטיישן, 1930, בשיפוץ

 
סטיישן  4x4. 85 כ"ס.
כנראה שנינטש על ידי הבריטים בשנות הארבעים המוקדמות באזור ואדי פארן.
אותר באקראי על ידי גדעון רגולסקי מפארן, ונתרם למוזיאון.
עודכן: 2021-02-15