פרמל צרפתי סופר, 203C, 1955, העוגן

מקיבוץ העוגן.

שופץ לזכרו של נתן פוקס (פוקסי) 1915-1984 איש חזון ומעש מקיבוץ העוגן.
חלוץ ישראלי בגידולים חקלאיים תחת פלסטיק, מפתח זן מלון "דבש העוגן"

עודכן: 2021-05-24
פרמל צרפתי סופר  203C
פרמל צרפתי סופר  203C