פרמל, A, 1948, הרצליה

 

מודל 1948.
המנוע לשמאלו של הנהג ומאפשר לצפות בכלי העיבוד שמותקן בגחון הטרקטור מתחת למנוע.

זה היה הטרקטור הראשון בהרצליה בבעלותו של ישראל קנטרוביץ'.

מצד ימין הורכב קרש בין מדרך הנהג לציר הקידמי ששימש להסעת נוסעים.

עודכן: 2021-05-05
פרמל A