מכבש דרכים, גיברה, 1961, חוגלה

מודל 1961
שימש את חברת סולל בונה

עודכן: 2023-02-11
מכבש דרכים גיברה