מכבש דרכים, גיברה, 1961, כפר חוגלה

מודל 1961
שימש את חברת סולל בונה

עודכן: 2022-02-23
מכבש דרכים גיברה