פורד, 8N, 1945, רמת השרון

מודל 1945 העתק כמעט מדוייק של פרגסון נפט. בטרקטור זה חיקתה חב' פורד את מנגנון של'ש הנקודות של פרגסון. לאחר זכייתה במשפט של חב' פרגסון התחייבה פורד ב-1947 להפסיק את ייצור הטרקטור. הטרקטור נמצא אצל עמי כץ מרמת השרון ואותר על ידי על ידי דוב גרונדמן בטיסה מהאוויר.

עודכן: 2021-05-05
 פורד 8N