פורד, 8N, 1945, רמת השרון

יוצר בארה"ב העתק כמעט מדוייק של פרגסון נפט. בטרקטור זה העתיקה חב' פורד את מנגנון שלוש הנקודות של פרגסון. לאחר זכייתה במשפט של חב' פרגסון התחייבה פורד ב־1947 להפסיק את ייצור הטרקטור. הטרקטור נמצא אצל עמי כץ מרמת השרון ואותר  על ידי דוב גרונדמן בטיסה מהאוויר.

עודכן: 2023-02-06
 פורד 8N