פיאט, 80C, 1965, יסוד המעלה

מודל 1965

היה בבעלות משפ' מרדכי לובובסקי מייסוד המעלה.

עודכן: 2023-06-16
 פיאט 80C
 פיאט 80C