פיאט, 80, 1965, יסוד המעלה

מודל 1965

היה בבעלות משפ' מרדכי לובובסקי מייסוד המעלה.

עודכן: 2021-05-05
פיאט 80