קופסה לאיפור או לתכשיט, לא ידוע, לא ידוע

קופסה לאיפור או לתכשיט לא ידוע לא ידוע