אלן אוקספורד, מקצרה, 1934, הרצליה

מקצרה, היתה בבעלות משפ' גרוסמן מהרצליה

עודכן: 2023-02-09
 אלן אוקספורד מקצרה