גביע יין זעיר

הגביע עשוי מתכת מוכספת מכיל כ־ 50 מ"ל עם רגל. מסביב לגביע עיטור בחריטה של שלושה מגיני דוד במרחק שווה זה מזה..

עודכן: 2024-02-29
גביע יין זעיר
גביע יין זעיר
כדי לראות את החריטה בהגדלת הצילום השתנה הצבע