מסרטה 8 מ, Eumig, 607 D, 1974

מקרן סרטים לסרטי 8 מ"מ סטנדרט או סופר 8 מ״מ, למקרן במקור היו שני גלגלי סרטים הימני העליון גלגל הזנה והשני איסוף. הסרט נטען אוטומטית מרגע שהוכנס לפתח הקליטה שמעל העדשה. בעזרת הגלגל שבחזית ניתן לקבוע את כיוון גלגול הסרט כך שבתום הקרנה הסרט מגולגל בחזרה לגלגל המזין. גם את מהירות הגלגול ניתן לקבוע עם אותו הגלגל. המקרן אינו משמיע קול, יוצר באוסטריה.

עודכן: 2024-01-08
מסרטה 8 מ Eumig 607 D