אוליבר, קלטרק, 1931, כרם בן זימרה

מודל 1931

מנוע בנזין - נפט

שימש את משפ' בורוביץ מכרם בן זימרה בעיבוד כרמים ומטעים

עודכן: 2020-10-08
אוליבר קלטרק
אוליבר קלטרק