מסידור, N15, 1948, תקומה

יוצר במפעל דאג' בעיר בזנסון בצרפת.

נתרם להנצחת איטה וצבי קליינברגר ז"ל ובנם יוסף גבעון ז"ל ממושב תקומה.

עודכן: 2023-07-11
 מסידור N15
העמסה לקראת העברה למחסן המוזיאון
קרדיט: ארז מילשטיין
 מסידור N15
קרדיט: lestracteursmontdragonnais
 מסידור N15
קרדיט: lestracteursmontdragonnais
 מסידור N15
קרדיט: lestracteursmontdragonnais