קטרפילר, 22, 1932, כפר יחזקאל

מודל 1932, 4 בוכנות בנזין-נפט

הטרקטור נרכש לשמש בחווה החקלאית "אלומה" שם הופעל על ידי אליהו איתן, שמדי פעם הסיע על כנף הטרקטור את בנו רפאל (לימים רפול).

בשנת 1934 נמכר הטקרטור לכפר יחזקאל. בסוף דרכו שימש הטרקטור כאנדרטה משוקעת בבטון בגן הילדים. 

לשיפוץ הטרקטור שימשו חלקים של טרקטור מאותו דגם שהגיע מקבוצת גבע.

נרכש ונתרם לאוסף על ידי רפול.

שיפוץ בסיוע של חברת קטרפילר.

עודכן: 2022-02-28
 קטרפילר 22
 קטרפילר 22