שעון כיס בקופסה, לא ידוע, לא ידוע

        בקופסת מתכת כסופה נמצא שעון כיס בקופסה יש חלון לשעות וחלוןו לדקות .אין תצוגה מלאה של לוח השעות.

בחלקו העליון של השעון יש גלגל לכיוון השעון ולמתיחת הקפיץ שמפעיל את השעון.

עודכן: 2023-05-02