ג׳ון דיר, 3020, 1965, ממגורות דגון

במקורו נועד הטרקטור לשימוש חקלאי.

אך טרקטור זה היה בבעלות ממגורות "דגון" בתי ממגורות לישראל בע"מ, בחיפה. שם שימש לצורך דחיפת קרונות רכבת ועיתוק קרונות רכבת.

נתרם על ידי ברוך הכט

ראה מאמר על "טרקטורים מסילתיים" במדור מאמרים

עודכן: 2022-09-17
 ג׳ון דיר 3020