פורד, קנדה, ראשון לציון

תרומת בזרנו משה.  שימש מאפיה לחלוקת לחם.

עודכן: 2023-03-13
 פורד קנדה