מגלול סרט מידה רולטקה רוסית 5 מ', יוצרה בברית המועצות בזמן המשטר הקומוניסטי, 7502-80

הרולטקה ארוזה בקופסת מתכת שבצד אחד בורג עליו הציר שמגלגל את הסרט בצד שני  ידית  שנפתחת ובסיבובה מגלגלת את סרט המידה שיוצא ונכנס בקופסא הסרט עשוי מתכת דקה וגמישה  

עודכן: 2022-08-14
מגלול סרט מידה רולטקה רוסית 5 מ' יוצרה בברית המועצות בזמן המשטר הקומוניסטי 7502-80