משאית, ליילנד, סופר ביבר, 1965, הוד השרון

תרומת חברת סנו

הורכבה בחברת ליילנד אשדוד למכונות בע"מ 

עודכן: 2022-07-26
משאית ליילנד סופר ביבר