ממקד תמונות

כלי ליצירת הגדלות בהדפסת חדר חושך בעזרת עדשה אכרומטית משולשת. המראה נותנת השתקפות חדה ללא צלליות. לראיה יש עינית מתכווננת. ניתן להשתמש על תמונה שלמה או חלקית.

עודכן: 2023-05-01
ממקד תמונות
ממקד תמונות