מספרי חייטים ''10, זינגר, 1960

מספרי חייטים תוצרת זינגר

מספרי חייטים ''10 זינגר