מרסס מעץ, 1932, חרות

המרסס, שיוצר בשנות השלושים של המאה העשרים, שימש את יוסף זילברמן ממושב חרות למגוון גידולים חקלאיים. הכלי נגרר על ידי טרקטור. המרסס הוצג בגינתו של אריק זילברמן והגיע במצב טוב למוזיאון.

תרומת משפ' זילברמן, חרות

עודכן: 2021-07-16
מרסס מעץ
מרסס מעץ