מספריים גדולים, präzision sandkaulen גרמניה, 1960

מספרי חייטים באורך 31.5 ס"מ 

עודכן: 2022-06-20
   מספריים גדולים          präzision sandkaulen  גרמניה