מחרשה נגררת ע"י זחל 5 מגרופיות, ג'ון דיר, רמת דוד

מחרשה נגררת ע