כבשן נפחים

כבשן נפחים פתוח עם מפוח ידני.

תרומת יאיר מיש.
שופץ ע"י יואב פורת

עודכן: 2022-04-11
כבשן נפחים