מחרשה 3 נקודות 2 צלחות, פרגוסון

יוצרה בארץ ע"י קק"ל (העתק של המקור). הובאה למוזיאון מחוות חפציבה -תרומת חברת חשמל.

עודכן: 2022-03-20
מחרשה 3 נקודות 2 צלחות  פרגוסון