עגלת נוסעים, שפיים

משמשת להסעת מבקרי המוזיאון בשדות מושב עין ורד.

עודכן: 2022-03-20
עגלת נוסעים