מרסס, הולדר, מנחושת, זמה חרות

מרסס   הולדר  מנחושת