מנוע למשאבת מים, סלוויה, 1930

מנוע משאבת מים מבאר באזור השומרון, בוכנה אחת, סוף שנות השלושים

ראה מאמר על "סיפורה של Slavia" במדור המאמרים

עודכן: 2021-08-03
מנוע למשאבת מים סלוויה
מנוע למשאבת מים סלוויה