אליס צ'אלמרס, C, 1946, חוגלה

שנת 1946
שימש כטרקטור שרות בתחנה החקלאית במושב חוגלה

.הוסב לצורך הדגמת פעולת המנוע, תמסורת ההילוכים והבלמים

עודכן: 2020-10-11
אליס צ'אלמרס C