אליס צ'אלמרס, C, 1945, נחלים

תרומת אברהם ודרורה רטנר ז"ל

הטרקטור שימש לעבודות חקלאיות שונות

במשק הצאן המשפחתי במושב נחלים.

.הוסב לצורך הדגמת פעולת המנוע, תמסורת ההילוכים והבלמים.

עודכן: 2023-02-01
 אליס צ'אלמרס C
 אליס צ'אלמרס C
 אליס צ'אלמרס C