מקדחת עמוד ירוקה

מקדחת עמוד ירוקה
מקדחת עמוד ירוקה