אלן אוקספורד, מקצרה

נתרם בעילום שם

אלן אוקספורד מקצרה