מקצרה קדמית, עין ורד

תרומת משפחת מוטשן עין ורד.

עודכן: 2021-07-18
מקצרה קדמית