מכונת זריעה, בוקר, 1944

תוצרת  אנגליה

עודכן: 2022-04-11