דיסקוס 3 נקודות, שיניצקי, רשפון

דיסקוס 3 נקודות 7 צלחות

תרומת פנחס נומברג רשפון 

עודכן: 2022-02-23
דיסקוס 3 נקודות שיניצקי