מקצרה, מסי האריס, 1935, חוגלה

 מקצרה עם גלגלי ברזל קנדה הייתה בבעלות תחנת הטרקטורים של מושב חוגלה.

עודכן: 2022-09-29
מקצרה מסי האריס